ایمیل

parsexir@gmail.com

تلفن

۹۳۵۵۹۳۳۲۶۰

نشانی

همدان – دانشگاه بوعلی سینا – واحد فناور مرکز رشد – ساختمان شماره ۲ کشاورزی

Go to Top